EnerCoach

  • Corporate Carbon Foot­­prints sipas GHG Proto­­col
  • Paraqitje fleksibël e Kër­­kesa­­ve tuaj dhe e stru­­ktu­­rës­­së_ndërmarrjes
  • Grumbullim/Mos-grumbullim i të dhënave dhe rezul­­tateve në të gjitha nivelet
  • Tool analize për identifikimin e nxitësve­­relevant të emetimeve­­dhe të pikave të nxehta
  • Gjenerimi i indikatorëve--të rëndësishëm--standard me një--të shtypur--të butonit (p.sh. GRI, VfU)

Më shumë informacione

Raportim efikas CSR

Bashkë me partnerin tonë macondo publishing ne mbulojmë të gjithë spektrin e raportimeve CSR. Bazë për këtë gjë është softueri "CSRmanager", me të cilin ju mund të krijoni modular, intuitiv dhe në mënyrë efikase raporte të qën­­­­dru­­­­eshnëm­­­.

Në lidhje me CSRmanager

Webinar-e

Ne ofrojmë demo-webinar-e falas.

Cakto tani një takim

  • Corporate Carbon Foot­­prints sipas GHG Proto­­col
  • Paraqitje fleksibël e Kër­­kesa­­ve tuaj dhe e stru­­ktu­­rës­­së_ndërmarrjes
  • Grumbullim/Mos-grumbullim i të dhënave dhe rezul­­tateve në të gjitha nivelet
  • Tool analize për identifikimin e nxitësve­­relevant të emetimeve­­dhe të pikave të nxehta
  • Gjenerimi i indikatorëve--të rëndësishëm--standard me një--të shtypur--të butonit (p.sh. GRI, VfU)

Më shumë informacione

Raportim efikas CSR

Bashkë me partnerin tonë macondo publishing ne mbulojmë të gjithë spektrin e raportimeve CSR. Bazë për këtë gjë është softueri "CSRmanager", me të cilin ju mund të krijoni modular, intuitiv dhe në mënyrë efikase raporte të qën­­­­dru­­­­eshnëm­­­.

Në lidhje me CSRmanager

Webinar-e

Ne ofrojmë demo-webinar-e falas.

Cakto tani një takim

Zommen Sie ein, um Daten zu laden